Regulamin korzystania z obiektów D Apartments

Drodzy Goście, 

 

naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie Państwu udanego pobytu oraz wypoczynku w miłej atmosferze. W związku z tym, chcąc uniknąć potencjalnych nieporozumień, przygotowaliśmy poniższy regulamin korzystania z naszych apartamentów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami panującymi w naszych obiektach. Chcielibyśmy również uprzedzić, iż potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

Zasady pobytu i odwoływania rezerwacji

 

1. Każdy apartament wynajmowany jest na doby, w ramach świadczonej usługi noclegowej. Zameldowanie odbywa się w sposób bezkontaktowy, chyba, że strony postanowią inaczej. 

2. Gość nie może przekazywać, udostępniać lub podnajmować apartamentu osobom trzecim bez zgody właściciela. W apartamencie nie mogą przebywać osoby trzecie, które nie zostały zgłoszone właścicielowi lub pracownikowi D Apartments. 

3. Gość nie może przekazywać kluczy i kodów do apartamentu osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

4. Doba rozpoczyna się o godzinie 15.00 i kończy o godzinie 10.00.

5. Gość powinien określić czas pobytu podczas dokonywania wstępnej rezerwacji, a ostateczną godzinę zameldowania lub wymeldowania ustalić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Właściciel zastrzega sobie prawo do uwzględnienia życzenia wcześniejszego zameldowania bądź przedłużenia pobytu w zależności od dostępności oraz posiadanych możliwości. 

6. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.

7. W apartamencie mogą przebywać zwierzęta, po uprzednim poinformowaniu właściciela oraz wyrażeniu przez niego zgody. 

8. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych wyrobów bądź używek. Jedynym, dozwolonym do tego miejscem, jest balkon lub taras. 

9. W apartamencie oraz  budynku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 06:00. Prosimy, aby zachowanie osób korzystających z usług obiektów D Apartments nie zakłócało spokoju innych mieszkańców budynku. 

10. W apartamencie oraz na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz organizowania jakichkolwiek spotkań towarzyskich, imprez, wieczorów panieńskich oraz kawalerskich.

 

Niestosowanie się do powyższej zasady skutkuje wymeldowaniem w trybie natychmiastowym, niezależnie od pory dnia, bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu oraz ewentualnym nałożeniem kary finansowej (np. w sytuacji, gdy osoba przebywająca w obiekcie jest agresywna, niszczy mienie itd.)

 

11. Utrwalanie lub wykorzystywanie wizerunku apartamentu bez zgody osoby uprawnionej jest zabronione. Każda sesja zdjęciowa może się odbyć pod warunkiem wcześniejszego ustalenia z pracownikiem  i wyłącznie po udzieleniu zgody.

 

12. Informujemy, że w każdym apartamencie obowiązuje zakaz świadczenia usług seksualnych. Nie wyrażamy zgody na świadome wynajmowanie naszych mieszkań osobom pracującym seksualnie.

 

13. Gość ma prawo do bezpłatnego anulowania rezerwacji tylko w przypadku:

a) dokonania rezerwacji w ofercie zwrotnej

b) najpóźniej do 5 dni przed datą planowanego zameldowania

 

W każdym innym wypadku nie wspomnianym powyżej to obiekt podejmuje decyzję o obciążeniu gościa opłatą za odwołanie rezerwacji.

 

 


Obowiązki i odpowiedzialność właściciela oraz pracowników 

 

1. Personel zobowiązuje się do wymiany pościeli oraz ręczników każdorazowo przed przybyciem Gości. 

2. Pracownicy zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na zastrzeżenia i uwagi Gości, dotyczące poziomu świadczonych usług (m.in. czystości, porządku, zaistniałych usterek) oraz usunięcia braków i usterek.

3. Zespół D Apartments nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty i/lub uszkodzenia jakichkolwiek  rzeczy należących do Gościa, pozostawionych w Apartamencie lub ich uszkodzenia.

4. Wszelkie przedmioty, pozostawione w apartamencie przez Gościa, zostaną zabezpieczone po zakończeniu doby hotelowej oraz przekazane do depozytu na dwa tygodnie. Gość zostanie powiadomiony o znalezionych rzeczach, które mogą zostać odesłane na życzenie Gościa pod wskazany adres.  

5. D Apartments nie ponosi odpowiedzialności za wystawione mandaty przez Policję lub Straż Miejską lub uszkodzenie/utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 


Obowiązki i odpowiedzialność Gości 

 

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w apartamencie, powstałe na skutek działania każdej osoby przebywającej w obiekcie,  nawet gdyby zostały spowodowane nieumyślnie.

2. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia personelu D Apartments o zaistniałej szkodzie i/lub zniszczeniu.

3. Zabrania się rażącej ingerencji Gościa w wyposażenie, układ, rozmieszczenie mebli oraz zabezpieczenia apartamentu.

4. Opuszczając apartament, Gość powinien zgasić światło, zakręcić wodę, sprawdzić zamknięcie okien oraz drzwi. 

5. W przypadku zgubienia pilota do bramy wjazdowej hali garażowej oraz wszelkich kluczy Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty.

 


Dodatkowe opłaty w przypadku naruszenia powyższego regulaminu: 

1. Wykorzystanie wizerunku apartamentu - 500 zł

2. Zakłócenie ciszy nocnej, spokoju innych mieszkańców budynku, obecność niezameldowanych osób w apartamencie po godz. 22:00): 500 zł

3. Zorganizowanie spotkania towarzyskiego, imprezy, wieczoru kawalerskiego, panieńskiego itp: 1000 zł

4. Zniszczenie/kradzież:

a) sprzętu RTV/AGD: 100- 2500 zł ( w zależności od wartości ustalanej na podstawie dowodu zakupu),

b) ręcznika: 50 zł/mały, 75 zł/kąpielowy, 25 zł/ścierka kuchenna,

c) pościeli: 100 zł/poszwa na kołdrę, 100 zł/prześcieradło, 40 zł/poszewka na poduszkę, 25 zł/poszewka na jasiek, 150 zł/kołdra, 70 zł/poduszka, 50 zł/jasiek

d) naczyń: 15 zł/szklanka, 15 zł/kubek, 25 zł/kieliszek, 15 zł/talerz mały, 25 zł/talerz duży (w zależności od rodzaju i ilości),

e) krzesła: 150-300 zł,

f) obrazu: wg ceny na dowodzie zakupu,

g) pozostałe - zgodnie z kosztami naprawy lub konieczności zakupu w celu wyrównania standardu obiektu 

5. Usługa dodatkowego sprzątania, wynikająca ze stanu mieszkania po wymeldowaniu (np. pranie tapicerki) 200-500 zł

6. Czyszczenie i/lub malowanie ścian/podłóg/sufitu- 25 zł/m2

7. Wymiana okna - 1500 zł

8. Palenie - 500 zł

 

 

Inne opłaty: 

 

1. Dopłata za większą ilość osób w apartamencie niż podano w rezerwacji - 80 zł za osobę

2. Zgubienie/kradzież klucza/ pilota do bramy garażowej - 500 zł

3. Dopłata za psa - 60zł/pobyt

 

W przypadku złamania przez Gościa Regulaminu pracownik D Apartments nakłada na niego opłatę dodatkową w terminie 7 dni od dnia ujawnienia szkody.

 

Ochrona danych osobowych

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez D Apartments Białystok oraz AeroMeteo Service Krzysztof Katryński dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w apartamencie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Wynajmującego. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.