Regulamin korzystania z obiektów D Apartments

 

Drodzy Goście, 

 

naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie Państwu udanego pobytu oraz wypoczynku w miłej atmosferze. W związku z tym, chcąc uniknąć potencjalnych nieporozumień, przygotowaliśmy poniższy regulamin korzystania z naszych apartamentów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami panującymi w naszych obiektach. Chcielibyśmy również uprzedzić, iż potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

Zasady pobytu 

 

1. Każdy apartament wynajmowany jest na doby, w ramach świadczonej usługi noclegowej. Zameldowanie odbywa się w sposób bezkontaktowy, chyba, że strony postanowią inaczej. 

2. Gość nie może przekazywać, udostępniać lub podnajmować apartamentu osobom trzecim bez zgody Właściciela. W apartamencie nie mogą przebywać osoby trzecie, które nie zostały zgłoszone Właścicielowi lub pracownikowi D Apartments. 

3. Gość nie może przekazywać kluczy i kodów do apartamentu osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 i kończy o godzinie 10.00.

5. Gość powinien określić czas pobytu podczas dokonywania wstępnej rezerwacji, a ostateczną godzinę zameldowania lub wymeldowania ustalić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Właściciel zastrzega sobie prawo do uwzględnienia życzenia wcześniejszego zameldowania bądź przedłużenia pobytu w zależności od dostępności oraz posiadanych możliwości. 

6. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.

7. W apartamencie mogą przebywać zwierzęta, po uprzednim poinformowaniu Właściciela oraz wyrażeniu przez Niego zgody. 

8. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych wyrobów bądź używek. Jedynym, dozwolonym do tego miejscem, jest balkon lub taras. 

9. W apartamencie oraz  budynku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00. Prosimy, aby zachowanie osób korzystających z usług obiektów D Apartments nie zakłócało spokoju innych mieszkańców budynku. 

10. W apartamencie oraz na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz organizowania jakichkolwiek spotkań towarzyskich, imprez, wieczorów panieńskich oraz kawalerskich.

 

Niestosowanie się do powyższej zasady skutkuje wymeldowaniem w trybie natychmiastowym, niezależnie od pory dnia, bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu oraz ewentualnym nałożeniem kary finansowej (np. w sytuacji, gdy osoba przebywająca w obiekcie jest agresywna, niszczy mienie itd.)

 

11. Utrwalanie lub wykorzystywanie wizerunku apartamentu bez zgody osoby uprawnionej jest zabronione. Każda sesja zdjęciowa może się odbyć pod warunkiem wcześniejszego ustalenia z pracownikiem  i wyłącznie po udzieleniu zgody.

 

12. Informujemy, że w każdym apartamencie obowiązuje zakaz świadczenia usług seksualnych. Nie wyrażamy zgody na świadome wynajmowanie naszych mieszkań osobom pracującym seksualnie.

 

 


Obowiązki i odpowiedzialność właściciela oraz pracowników 

 

1. Personel zobowiązuje się do wymiany bielizny pościelowej oraz ręczników każdorazowo przed przybyciem Gości. 

2. Pracownicy zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na zastrzeżenia i uwagi Gości, dotyczące poziomu świadczonych usług (m.in. czystości, porządku, zaistniałych usterek) oraz usunięcia braków i usterek.

3. Zespół D Apartments nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty i/lub uszkodzenia jakichkolwiek  rzeczy należących do Gościa, pozostawionych w Apartamencie lub ich uszkodzenia.

4. Wszelkie przedmioty, pozostawione w apartamencie przez Gościa, zostaną zabezpieczone po zakończeniu doby hotelowej oraz przekazane do depozytu na dwa tygodnie. Gość zostanie powiadomiony o znalezionych rzeczach, które mogą zostać odesłane na życzenie Gościa pod wskazany adres.  

5. D Apartments nie ponosi odpowiedzialności za wystawione mandaty przez Policję lub Straż Miejską lub uszkodzenie/utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 


Obowiązki i odpowiedzialność Gości 

 

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność  za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w apartamencie, powstałe na skutek działania każdej osoby przebywającej w obiekcie,  nawet gdyby zostały spowodowane nieumyślnie.

2. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia personelu D Apartments o zaistniałej szkodzie i/lub zniszczeniu.

3. Zabrania się rażącej ingerencji Gościa w wyposażenie, układ, rozmieszczenie mebli oraz zabezpieczenia apartamentu.

4. Opuszczając apartament, Gość powinien zgasić światło, zakręcić wodę, sprawdzić zamknięcie okien oraz drzwi. 

5. W przypadku zgubienia pilota do bramy wjazdowej hali garażowej oraz wszelkich kluczy Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty.

 


Dodatkowe opłaty w przypadku naruszenia powyższego regulaminu: 

1. Wykorzystanie wizerunku apartamentu - 500 zł

2. Zakłócenie ciszy nocnej, spokoju innych mieszkańców budynku, obecność niezameldowanych osób w apartamencie po godz. 22:00): 500 zł

3. Zorganizowanie spotkania towarzyskiego, imprezy, wieczoru kawalerskiego, panieńskiego itp: 1000 zł

4. Zniszczenie/kradzież:

a) sprzętu RTV/AGD: 100- 2500 zł ( w zależności od wartości ustalanej na podstawie dowodu zakupu),

b) ręcznika: 50 zł/mały, 75 zł/kąpielowy, 25 zł/ścierka kuchenna,

c) pościeli: 50 zł/poszwa na kołdrę, 30 zł/poszewka na poduszkę, 20 zł/poszewka na jasiek, 100 zł/kołdra, 50 zł/poduszka, 40 zł/jasiek, 50 zł/prześcieradło,

d) naczyń: 15 zł/szklanka, 15 zł/kubek, 25 zł/kieliszek, 15 zł/talerz mały, 25 zł/talerz duży (w zależności od rodzaju i ilości),

e) krzesła: 150-300 zł,

f) obrazu: wg ceny na dowodzie zakupu,

g) pozostałe- zgodnie z kosztami naprawy lub konieczności zakupu w celu wyrównania standardu obiektu 

5. Usługa dodatkowego sprzątania, wynikająca ze stanu mieszkania po wymeldowaniu (np. pranie tapicerki) 200-500 zł

6. Czyszczenie i/lub malowanie ścian/podłóg/sufitu- 25 zł/m2

7. Wymiana okna - 1500 zł

 

 

Inne opłaty: 

 

1. Dopłata za większą ilość osób w apartamencie niż podano w rezerwacji - 80 zł za osobę

2. Zgubienie/kradzież klucza/ pilota do bramy garażowej - 500 zł

3. Dopłata za psa - 50zł/pobyt

 

W przypadku złamania przez Gościa Regulaminu pracownik D Apartments nakłada na niego opłatę dodatkową w terminie 7 dni od dnia ujawnienia szkody.

 

Ochrona danych osobowych

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez D Apartments Białystok oraz AeroMeteo Service Krzysztof Katryński dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w apartamencie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Wynajmującego. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez D Apartments Białystok oraz AeroMeteo Service Krzysztof Katryński dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w apartamencie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Wynajmującego. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.ym zadaniem jest zapewnienie Państwu udanego pobytu oraz wypoczynku w miłej atmosferze.W związku z tym, chcąc uniknąć potencjalnych nieporozumień, przygotowaliśmy poniższy regulamin korzystania z naszych apartamentów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami panującymi w naszych obiektach. Chcielibyśmy również uprzedzić, iż potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

Zasady pobytu 

1. Każdy apartament wynajmowany jest na doby, w ramach świadczonej usługi noclegowej. Zameldowanie odbywa się w sposób bezkontaktowy, chyba, że strony postanowią inaczej. 

2. Gość nie może przekazywać, udostępniać lub podnajmować apartamentu osobom trzecim bez zgody Właściciela. W apartamencie nie mogą przebywać osoby trzecie, które nie zostały zgłoszone Właścicielowi lub pracownikowi D Apartments. 

3. Gość nie może przekazywać kluczy i kodów do apartamentu osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 i kończy o godzinie 10.00

5. Gość powinien określić czas pobytu podczas dokonywania wstępnej rezerwacji, a ostateczną godzinę zameldowania lub wymeldowania ustalić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Właściciel zastrzega sobie prawo do uwzględnienia życzenia wcześniejszego zameldowania bądź przedłużenia pobytu w zależności od dostępności oraz posiadanych możliwości. 

6. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.

7. W apartamencie mogą przebywać zwierzęta, po uprzednim poinformowaniu Właściciela oraz wyrażeniu przez Niego zgody. 

8. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych wyrobów bądź używek. Jedynym, dozwolonym do tego miejscem, jest balkon lub taras. 

9. W apartamencie oraz  budynku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00. Prosimy, aby zachowanie osób korzystających z usług obiektów D Apartments nie zakłócało spokoju innych mieszkańców budynku. 

10. W apartamencie oraz na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz organizowania jakichkolwiek spotkań towarzyskich, imprez, wieczorów panieńskich oraz kawalerskich.

 

Niestosowanie się do powyższej zasady skutkuje wymeldowaniem w trybie natychmiastowym, niezależnie od pory dnia, bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu oraz ewentualnym nałożeniem kary finansowej (np. w sytuacji, gdy osoba przebywająca w obiekcie jest agresywna, niszczy mienie itd.)

 

11. Utrwalanie lub wykorzystywanie wizerunku apartamentu bez zgody osoby uprawnionej jest zabronione.Każda sesja zdjęciowa może się odbyć pod warunkiem wcześniejszego ustalenia z pracownikiem  i wyłącznie po udzieleniu zgody.

 

12. Informujemy, że w każdym apartamencie obowiązuje zakaz świadczenia usług seksualnych. Nie wyrażamy zgody na świadome wynajmowanie naszych mieszkań osobom pracującym seksualnie.


Obowiązki i odpowiedzialność właściciela oraz pracowników 

1. Personel zobowiązuje się do wymiany bielizny pościelowej oraz ręczników każdorazowo przed przybyciem Gości. 

2. Pracownicy zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na zastrzeżenia i uwagi Gości, dotyczące poziomu świadczonych usług (m.in. czystości, porządku, zaistniałych usterek) oraz usunięcia braków i usterek.

3. Zespół D Apartments nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty i/lub uszkodzenia jakichkolwiek  rzeczy należących do Gościa, pozostawionych w Apartamencie lub ich uszkodzenia.

4. Wszelkie przedmioty, pozostawione w apartamencie przez Gościa, zostaną zabezpieczone po zakończeniu doby hotelowej oraz przekazane do depozytu na dwa tygodnie. Gość zostanie powiadomiony o znalezionych rzeczach, które mogą zostać odesłane na życzenie Gościa pod wskazany adres.  

5. D Apartments nie ponosi odpowiedzialności za wystawione mandaty przez Policję lub Straż Miejską lub uszkodzenie/utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.


Obowiązki i odpowiedzialność Gości 

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność  za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w apartamencie, powstałe na skutek działania każdej osoby przebywającej w obiekcie,  nawet gdyby zostały spowodowane nieumyślnie.

2. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia personelu D Apartments o zaistniałej szkodzie i/lub zniszczeniu.

3. Zabrania się rażącej ingerencji Gościa w wyposażenie, układ, rozmieszczenie mebli oraz zabezpieczenia apartamentu.

4. Opuszczając apartament, Gość powinien zgasić światło, zakręcić wodę, sprawdzić zamknięcie okien oraz drzwi. 

5.W przypadku zgubienia pilota do bramy wjazdowej hali garażowej oraz wszelkich kluczy Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty.


Dodatkowe opłaty w przypadku naruszenia powyższego regulaminu: 

1. Wykorzystanie wizerunku apartamentu - 500 zł

2. Zakłócenie ciszy nocnej, spokoju innych mieszkańców budynku, obecność niezameldowanych osób w apartamencie po godz. 22:00): 500 zł

3. Zorganizowanie spotkania towarzyskiego, imprezy, wieczoru kawalerskiego, panieńskiego itp: 1000 zł

4. Zniszczenie/kradzież:

a.sprzętu RTV/ AGD:  100- 2500 zł ( w zależności od wartości ustalanej na podstawie dowodu zakupu),

b.ręcznika: 50 zł/mały, 75 zł/kąpielowy, 25 zł/ścierka kuchenna,

c.pościeli: 50 zł/poszwa na kołdrę, 30 zł/poszewka na poduszkę, 20 zł/poszewka na jasiek, 100 zł/kołdra, 50 zł/poduszka, 40 zł/jasiek, 50 zł/prześcieradło,

d.naczyń: 15 zł/szklanka, 15 zł/kubek, 25 zł/kieliszek, 15 zł/talerz mały, 25 zł/talerz duży (w zależności od rodzaju i ilości),

e.krzesła: 150-300 zł,

f. obrazu: wg ceny na dowodzie zakupu,

g. pozostałe- zgodnie z kosztami naprawy lub konieczności zakupu w celu wyrównania standardu obiektu 

5.Usługa dodatkowego sprzątania, wynikająca ze stanu mieszkania po wymeldowaniu (np. pranie tapicerki) 200-500 zł

6. Czyszczenie i/lub malowanie ścian/podłóg/sufitu- 25 zł/m2

7. Wymiana okna - 1500 zł

Inne opłaty: 

1.Dopłata za większą ilość osób w apartamencie niż podano w rezerwacji - 80 zł za osobę

2. Zgubienie/kradzież klucza/ pilota do bramy garażowej - 500 zł

3. Dopłata za psa- 30zł/pobyt

 

W przypadku złamania przez Gościa Regulaminu pracownik D Apartments nakłada na niego opłatę dodatkową w terminie 7 dni od dnia ujawnienia szkody.

 

Ochrona danych osobowych

 

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez D Apartments Białystok oraz AeroMeteo Service Krzysztof Katryński dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w apartamencie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Wynajmującego. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.